Oproep deelname projectgroep water

Gepubliceerd op 5 september 2014

Op 19 juni 2014 was er een informatieavond over het vervolg van de visie Besselinkschans. Aanwezigen zijn toen opgeroepen om zich aan te melden voor één van de projectgroepen die de uitvoering van de visie gaan oppakken. Voor de projectgroep water zijn we nog op zoek naar mensen.

Projectgroep water

De projectgroep water denkt na over waterbeheer, maar ook over het verbinden van initiatieven en ideeën vanuit de Besselinkschans met de wateropgave. Wilt u zich aanmelden voor deze projectgroep dan kunt u zich aanmelden via info@besselinkschans.nl of een telefoontje naar 0544-393552.

Als u vragen heeft over de wateropgave dan kunt u contact opnemen met onze projectleider (zie contact op deze projectenpagina).