Voortgang verbeteren watersysteem Lichtenvoorde

Gepubliceerd op 13 april 2017

Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Oost Gelre werken samen aan het verbeteren van het watersysteem ten oosten van Lichtenvoorde. Dit om overstromingen, zoals in 2010, zoveel mogelijk te voorkomen. Samen met betrokkenen uit het gebied hebben we ontwerpen gemaakt voor de aanleg van retentiegebieden en bypasses. Op woensdag 19 april is er een informatiebijeenkomst bij Wijndomein Besselinkschans.

In de eerste maanden van dit jaar stemden we het ontwerp af met de themagroepen Water en Landschap van de Besselinkschans. Belangrijk was de retentiegebieden landschappelijk in te passen. Daarna is het ontwerp afgerond. Nu nemen we vervolgstappen richting de uitvoering. Dit voorjaar staat in het teken van het doorlopen van de procedures voor het bestemmingsplan, het projectplan en de vergunningen. Zo liggen het ontwerpbestemmingsplan en het Projectplan Waterwet Procedure nu ter inzage.

Lees meer over de informatiebijeekomst en de procedures op http://www.besselinkschans.nl