Akkoord over Aaltense Goor en Zwarte Veen

Gepubliceerd op 26 april 2019

Bewoners, natuur-, land- en tuinbouworganisaties, gemeenten, provincie, Staatsbosbeheer en waterschap in het gebied zijn overeengekomen hoe de herinrichting van het Aaltense Goor en Zwarte Veen uitgevoerd gaat worden. Zij hebben ingestemd met het uitvoeringsprogramma, waarin alle partijen samenwerken aan landbouwstructuur-verbetering, natuurontwikkeling, waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) en verbetering van het recreatieve gebruik van het gebied. De start van de inrichtingsmaatregelen is naar verwachting na de zomer.

Start van gezamenlijke aanpak deze zomer!

Wat gaat er gebeuren?

Aan de oostzijde, langs de Boterdijk wordt, aansluitend op het bestaande natuurgebied Aaltense Goor ongeveer 25 hectare nieuwe natuur gecreëerd. Door het verwijderen van de drainage en dempen van sloten en greppels, wordt het water langer vastgehouden. Op een deel van het perceel wordt water vastgehouden door de aanleg van een waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden). Hier kan bij zware regenbuien water vanuit de watergang langs de Boterdijk instromen waardoor extreme waterstanden in de watergangen gelegen in het omliggende landbouwgebied verlaagd worden. In het bestaande natuurgebied zal op specifieke plekken de bovengrond afgegraven worden waardoor er meer mogelijkheden ontstaan voor de flora en fauna van vochtige hooilanden. Door het toevoegen van een tweetal wandelpaden en aanleg van eenvoudige parkeervoorzieningen wordt het gebied beter toegankelijk voor recreanten.

aaltense goor 1

Inloopbijeenkomst dinsdag 9 april

Op dinsdag 9 april was er een goed bezochte inloopbijeenkomst over de plannen voor bewoners en geïnteresseerden in het gebied. Plaats van handeling was ’t Romienendal in Aalten. Iedereen was van harte welkom om het plan Aaltense Goor en Zwarte Veen te bekijken en uitleg te krijgen over de verschillende onderdelen van het project, waaronder het bestemmingsplan ‘Uitbreiding Aaltense Goor’. Er waren vertegenwoordigers van het waterschap, Staatsbosbeheer, de provincie, de gemeente en de bewonersgroep aanwezig om een en ander toe te lichten. De reacties van bezoekers waren overwegend positief. Naast geïnteresseerden was er ook de nodige media aandacht voor het plan. Zo maakte Omroep Gelderland opnames, waaronder interviews met betrokkenen.

Het bestemmingsplan en het projectplan Waterwet ligt nog ter inzage tot 10 mei. Meer informatie hierover is te vinden op: www.wrij.nl/aaltensegoorzwarteveen.