Batsdijk-Kunnerij natuurlijker ingericht

Gepubliceerd op 17 augustus 2018

De graafmachines zijn inmiddels weg en het groen aan de oevers van de Baakse Beek op het traject tussen Batsdijk en de Kunnerij begint al aardig aan te groeien, maar ook het landschap er om heen veranderd snel. Een mooi moment voor buurtbewoners, betrokkenen en medewerkers van de provincie en het waterschap om de situatie terplekke eens te bekijken.

De graafmachines zijn inmiddels weg en het groen aan de oevers van de Baakse Beek op het traject tussen Batsdijk en de Kunnerij begint al aardig aan te groeien, maar ook het landschap er om heen veranderd snel. Een mooi moment voor buurtbewoners, betrokkenen en medewerkers van de provincie en het waterschap om de situatie terplekke eens te bekijken.

Op vrijdag 29 juni waren zij te gast op de boerderij van Jos en Ciel Kolkman. Aanleiding was de voltooiing van de Baakse Beek op het traject Batsdijk – Kunnerij. Op dit traject komen veel belangen bijeen, zoals landbouw, water, natuur en belevingswaarde.

De Baakse Beek is in dit gebied natuurlijker ingericht. Het omliggende landschap is deels verlaagt en mag af en toe onderlopen. Hierdoor ontstaat meer biodiversiteit. Voor een meer natuurlijke beek zijn natuurvriendelijke oevers, plasbermen, steilranden en beekbegeleidende beplanting aangelegd. Daarnaast is er ongeveer veertig hectare nieuwe natte en droge natuur gerealiseerd.

IMG_2172

Verbetering waterhuishouden

Met de herinrichting ontstaat er een betere waterhuishouding voor bestaande en nieuwe functies voor landbouw en natuur door de aanleg van een nieuwe stuw bij de Scheiddijk. Verbetering van de onderhoudssituatie voor het waterschap. Verbetering van de landbouwstructuur door vrijwillige kavelruil, landbouwgronden op een gunstigere plek. Ook voor de landbouw is winst behaald. Door de vrijwillige kavelruil is de positie van landbouwgrond er netto op vooruitgegaan. Ook is de bereikbaarheid van de landbouwgronden verbeterd.

Na een korte terugblik op het proces door Peter Schrijver en Jurjen Moorman namens het waterschap en de Provincie Gelderland was het tijd om eens te zien hoe het gebied ervoor lag. Als laatste stop kregen bezoekers een rondleiding op het privé terrein van Jos en Ciel Kolkman. Zo werd het eiland bezocht. Daarnaast vertelde Jos zijn persoonlijke verhaal over het veranderende agrarische bedrijf door de decennia heen en de omschakeling van landbouw naar natuur op zijn landgoed.

Excursie Stichting ’t Onderholt

Op vrijdag 6 juli vond de jaarlijkse bijeenkomst voor de werkploeg en bestuur van ANV ’t Onderholt plaats. Omdat de werkzaamheden tussen de Batsdijk en Kunnerij recent afgerond zijn is dit jaar gekozen voor dit gebied. Gastheren van de excursie waren projectleider Ronald Stapelbroek en procesmanager Leon Klein Tank van Waterschap Rijn en IJssel nam de groep mee door het gebied en vertelden over het totale gebiedsproces, waarin afstemming met onder andere gemeentes en agrariërs intensief heeft plaats gevonden en rekening is gehouden met het Gelders Natuur Netwerk (GNN) waarbij uiteraard ook het neerslagoverschot in de discussie werd meegenomen.

20180817 batsdijk excursie