Duikers afsluiten om regenwater vast te houden!

Gepubliceerd op 19 december 2018

De Achterhoek was één van de meest droge gebieden in Nederland de afgelopen zomer. De gevolgen hiervan zullen voorlopig nog merkbaar zijn. Deze winter is het daarom van groot belang om elke druppel regen die er valt goed in de grond te krijgen. Daarbij helpt bijvoorbeeld het afsluiten van drainages en het (gedeeltelijk) dichtzetten van duikers. Het waterschap stelt hiervoor professionele duikerafsluiters ter beschikking aan onder andere agrariërs, landgoedeigenaren, natuur- en terreinbeheerders en particulieren die een greppel of sloot in eigendom hebben.

Foto 1

Het grond- en oppervlaktewater in onze regio staat door de droogte nog steeds heel erg laag. In samenwerking met andere partijen neemt het waterschap daarom maatregelen. Die moeten ervoor zorgen dat de komende maanden zoveel mogelijk (regen)water ten goede komt aan het grondwater. In de grotere watergangen houdt het waterschap het water langer vast via het stuw- en peilbeheer. Daarnaast stimuleert zij het afsluiten van duikers in de kleinste watergangen. Ondertussen is het te hopen dat er veel regen valt, zodat verdere negatieve gevolgen beperkt blijven.

duiker1

Duikerafsluiters beschikbaar

Het dichtzetten van duikers kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met houten balken of schotten, zandzakken of professionele afsluiters. Geïnteresseerden die deze middelen niet voor handen hebben, kunnen terecht bij het waterschap. Het waterschap stelt duikerafsluiters ter beschikking en helpt indien nodig met plaatsen. Voor meer informatie en het aanvragen van duikerafsluiters kijkt u op de website www.wrij.nl/duikerafsluiters