Exotische gast in het Aaltense Goor: de flamingo is geland!

Gepubliceerd op 4 juli 2021

Er zijn flamingo’s gespot in het onlangs heringerichte Aaltense Goor! Geen wonder dat de flamboyante vogels de nodige bekijks trok. “Zonder overdrijven hebben we doordeweeks wel eens 80 bezoekers gehad die enkel op de flamingo’s zijn afgekomen” zegt Pim Leemreise, voorzitter van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek. 'Dat is de kracht van facebook, zo’n nieuwtje verspreidt zich snel'. Naast de flamingo heeft de nieuwe natuur in het Aaltense Goor nog veel meer nieuwe vogelsoorten aangetrokken.

'Het gaat Chileense flamingo’s afkomstig uit het Zwillbrock, net over de grens bij Groenlo', weet Pim. 'Hier nestelen ze al dertig jaar. Af en toe sluit de Europese flamingo aan. Het is best bizar hoe de dieren de weg naar het Goor hebben weten te vinden om voedsel te vinden. Sowieso, wie heeft er ooit een flamingo zien vliegen? Feit is dat de flamingo’s er een prima foerageergebied hebben bijgekregen'.

'De flamingo’s op onderstaande foto hebben enkele malen heen en weer gependeld tussen Het Hilgelo en het Aaltense Goor. Één vogel was namelijk individueel herkenbaar door een kleurring met inscriptie.”

flamingo

Veel nieuwe soorten aangetrokken

'De komst van flamingo’s naar het Aaltense Goor staat niet op zichzelf. De nieuw aangelegde natuur heeft namelijk in een heel kort tijdsbestek nog veel meer nieuwe soorten aangetrokken. Soorten die eigenlijk niet voorkwamen zoals de kemphaan, grutto, regenwulp, lepelaar en de grote- en kleine zilverreiger voelen zich kennelijk op hun gemak. Zelfs de bosruiter, die normaal gesproken hoog over de Achterhoek vliegt op weg naar de grote rivieren, vindt het nieuwe gebied interessant genoeg om een tussenstop te maken'.

'Plekken waar grondverzet heeft plaatsgevonden zijn bleken aanvankelijk populair onder de kieviten en grutto’s. Op dit moment is het alweer een stuk rustiger in het gebied. De meeste vogels zitten nu in hun broedtijd in Noord Afrika. In april en mij gaan ze weer noordwaarts. Ook in de Achterhoek zijn ze dan natuurlijk weer van harte welkom!'