Een gebiedsproces in beeld: film over Baakse Beek en Veengoot

Gepubliceerd op 4 juli 2021

Het waterschap heeft, samen met vele actieve betrokkenen, de ontwikkelingen rondom de Baakse Beek en Veengoot de afgelopen jaren vorm kunnen geven met de inzet van het Gebiedsloket Ontwikkelingsperspectief ‘Samen voor een stroomgebied op orde’. Het loket is actief geweest tot 2019 en werd in het leven geroepen om eigenaren en beheerders actief te betrekken bij de uitvoer van projecten uit het Ontwikkelperspectief Baakse Beek en Veengoot.

Om terug te kijken op de gezamenlijk behaalde resultaten, maar ook om vooruit te blikken naar toekomstige uitdagingen, heeft het waterschap een film gemaakt die geheel in het teken staat van de samenwerking binnen het gebied Baakse Beek Veengoot.