Geslaagde excursie rond Hallerlaak

Gepubliceerd op 28 mei 2019

In het gebied Hallerlaak, in de omgeving van de Vosheuvelstraat, Zelledijk en Beunkstege te Vorden is - na intensieve en succesvolle voorbereiding van Waterschap Rijn en IJssel samen met provincie en betrokkenen uit directe omgeving – afgelopen jaar een mooi project voltooid. In 2018 is hard gewerkt om het grondwater- en oppervlaktewaterpeil te verhogen, het landschap en de natuur te herstellen en de droogte tegen te gaan. Afgelopen dinsdagavond, 14 mei, werd een excursie gehouden met belangstellenden, om gezamenlijk de afronding van het project te vieren en het resultaat in het veld te bekijken. De opkomst was flink en de reacties enthousiast: het werd een avond die de moeite waard was!

Dronefoto

Wat is er precies gebeurd in het gebied Hallerlaak?

Na een aanbesteding startte de firma Hobelman eind winter 2017 met de werkzaamheden en september 2018 was de klus geklaard. Zo’n 24 hectare in het gebied is nu ingericht als natuurterrein. De natuurlijke glooiing is weer terug in het landschap: het maaiveld rond de beek is verlaagd zodat de vegetatie daar meer kans krijgt en er is zand op de koppen gebracht. In de aftakking is een voorde (doorwaadbare plaats) aangebracht in plaats van een duiker, wat mooier en natuurlijker oogt. De Hallerlaak meandert weer mooi door het landschap. Er zijn inmiddels terreindelen ingezaaid met een kruidenrijk zaadmengsel en er is beplanting aangebracht. Alle reden dus om de resultaten te tonen tijdens een veldbezoek!

Opkomst boven verwachting

Carlo Egging (projectleider Waterschap Rijn en IJssel) vertelt: ‘In 2016 zijn we dit project gestart met een aantal sessies en bijeenkomsten voor belanghebbende partijen en bewoners. Die waren goedbezocht en dat bood de gelegenheid om iedereen bij te praten en door afstemming tot de beste resultaten te komen. Er was tijdens de laatste bijeenkomt in 2017 in het kader van het definitieve plan geen overweldigende belangstelling, daarom hadden we niet verwacht dat er zo’n grote interesse voor de excursie zou zijn. Dat doet goed!’ Startpunt van de excursie was de boerderij van Jeroen Hoppen (Marope) aan de Vosheuvelweg 6 te Vorden. Carlo: ‘De boerderij met omliggende gronden was voorheen van de familie Lenselink, de provincie kon het van hen kopen. Mede hierdoor is dit project mogelijk geworden, we zijn hen dan ook erg dankbaar. Ze waren ook aanwezig bij de excursie, dat was erg leuk.‘

Altijd een afvoerputje

Na de ontvangst een woord van welkom door Carlo in de boerderij volgde uitleg over de geschiedenis en toekomst  van het gebied door Richard Bruins van de Provincie. Ook werd een update gegeven over de maatregelen en nieuwe inrichting en informatie over de ecologie (Bas Klaver, provincie) en hydrologie (Dinja Bol, waterschap). Daarna was het hoogste tijd voor de praktijk. Struinend door het gras was er veel te zien op loopafstand van de boerderij. De belangstellenden bezochten in twee groepen onder meer de knijpstuw, de noodoverloop van de Hallerlaak naar de Veengoot en de voorde. Ook de fraaie aansluiting van de Hallerlaak met het rabattenbos werd bekeken, daar wordt dankzij samenwerking met Geldersch Landschap en Kasteelen, het parkeren van water mogelijk gemaakt. Carlo: ‘Door alle genomen maatregelen en ingrepen is het voortaan altijd mogelijk om water langer vast te houden in het gebied, maar er is altijd een afvoerputje beschikbaar als het teveel wordt.’

IMG_4601

Agrarisch gebied

Na een uur in het veld, werd de avond afgesloten met napraten onder het genot van een drankje. De reacties waren vooral positief. Carlo: ‘Enkele aanliggende eigenaren maken zich nog wel zorgen over verspreiding van onder andere distels naar hun grond. De Provincie gaat daarom op korte termijn bepaalde delen van het natuurgebied maaien.‘

IMG_4660