Goede start gebiedsvisie Landgoederenzone!

Gepubliceerd op 15 oktober 2018

Een schetsontwerp voor een klimaatbestendig watersysteem voor de Baakse Beek en Veengoot in de Landgoederenzone in de gemeente Bronkhorst, dat stond dinsdag 9 oktober centraal bij de inloopavond van Waterschap Rijn en IJssel, de provincie Gelderland en de gemeente Bronckhorst. In twee sessies kwamen bezoekers bijeen in ’t Wapen van ‘t Medler in Vorden.

In de Landgoederenzone komen veel belangen samen, zoals landbouw, natuur, cultuurhistorie en recreatie. Het afgelopen jaar zijn gesprekken gevoerd met gebiedspartners. Dit leverde een concept gebiedsvisie op waarin alle doelen in samenhang worden opgepakt. Projectleider Astrid Stokman kijkt tevreden terug op de inloopavond: “Met deze eerste uitwerking van onze visie op een klimaatbestendig watersysteem hebben we in beeld gebracht wat dit kan betekenen voor het gebied.

20181015 startbijeenkomst landgoederenzone 2

Natuurlijk zijn er veel vragen van omwonenden, agrariërs en grondbezitters. Dit leverde ook discussie op, maar wel op een constructieve manier. Ik hoop dat we bijvoorbeeld hebben kunnen overbrengen dat de afvoer van piekbuien in de toekomst net zo goed zal zijn als nu. En dat we nu al nadenken over het onderhoud. Ons uitgangspunt is dat bij de uitwerking naar een plan het voor alle functies beter wordt, dus niet alleen voor natuur maar ook voor landbouw. Met veel mensen zullen we het gesprek voortzetten.“

Verder concreet maken

Het bestuur van het waterschap neemt eind 2018 een besluit over het samen met het gebied gemaakte voorstel. In 2019 worden de globale ontwerpen verder concreet gemaakt. Het streven is om in de jaren 2019-2021 de ontwerpen te vertalen naar concrete maatregelen en te starten met de uitvoering.