Groen boeren op ’t Medler

Gepubliceerd op 20 december 2021

Kees van Oosterom (51), geboren in een agrarische familie, is sinds februari 2021 pachter op ’t Medler en eigenaar van een karakteristieke boerderij aan de Ruurloseweg met 41 hectare grond. Zijn twee dochters Susanne (23) en Annika (20) boeren met hem mee. Kees heeft al in 2009 de omslag naar een biologische bedrijfsvoering gemaakt op een boerderij in Stoutenburg, waar hij en zijn vrouw Hanneke nu 50 melkkoeien en 12.000 legkippen huisvesten. Ook hebben ze daar een biologische winkel en twee hooiberghutten voor gasten. In Vorden wil de familie het ook ‘groen’ aanpakken. De plannen om ’t Medler klimaatbestendiger te maken, sluiten prima aan op hun ideeën rondom bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer.

Geleidelijke overname

Kees heeft de boerderij overgenomen van de familie Zents. ‘Het is een geleidelijke overname, de familie Zents woont hier nog en over twee á drie jaar trekken wij erin. Dat is een prima proces, zo kunnen wij er ook langzaam ingroeien.’ Dochter Susanne heeft De Agrarische Hogeschool afgerond. ‘Ik ging daarna op kantoor werken maar merkte al snel dat fulltime binnen zitten niets voor mij is. Nu werk ik twee dagen per week mee op de boerderij, die balans is goed. We willen hier straks 75 tot 80 melkkoeien hebben en natuurinclusief boeren. Direct om het bedrijf heen willen we kunnen beweiden. Op de onrendabele percelen die verder weg liggen – ongeveer 8 hectare – willen we agrarisch landschapsbeheer uitvoeren. Dat levert subsidie op waarvan we voer voor onze koeien kopen.’

Medler - Foto interview van Oosterom

Maatregelen tegen de droogte

Kees: ‘We hebben de boerderij gekocht en het land gepacht, maar hoe het er straks precies uit gaat zien, is nog niet 100% duidelijk. Op het landgoed zullen maatregelen genomen worden om meer water vast te houden. Wij zitten aan de zuidzijde van het landgoed en hebben weinig last van deze maatregelen maar aan de noordzijde liggen de gronden lager. Onderdeel van het plan is een vrijwillige herverkaveling van pachtgronden op het landgoed, zodat de meest geschikte percelen voor de landbouw worden bestemd en de agrarisch minder geschikte voor de natuur.’

Gangbaar en biologisch is allebei nodig


De familie heeft al veel ervaring met biologisch boeren. Kees: ‘Het houdt bijvoorbeeld in dat er geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden toegepast. Antibiotica wordt in de biologische bedrijfsvoering niet preventief maar alleen in noodgevallen gebruikt.’ De familie van Oosterom wil volgend jaar gaan experimenteren met eiwithoudende gewassen, zoals mais en bonen. Dit zorgt ervoor dat ze minder krachtvoer hoeven in te kopen en dus een meer zelfvoorzienende bedrijfsvoering kunnen doorvoeren. ‘Beter voor het milieu,’ voegt Annika toe, die aan de Wageningen Universiteit studeert, ‘groen boeren is een bewuste keuze waar je goed over na moet denken, dat heb ik ook gemerkt toen ik in het kader van mijn studie er onderzoek naar deed. Je kunt alleen biologisch boeren als dat financieel ook haalbaar is, want je werkt kleinschaliger. Als de consument bereid zou zijn daarvoor meer te betalen, dan komt het goed.’ Kees: ‘Ik heb overigens niets tegen gangbare landbouw, hoor. Allebei is nodig en het kan naast elkaar bestaan.’

Bont gezelschap

In de weide loopt een bont gezelschap koeien, variërend in kleur van donker- tot lichtbruin en sommige vertrouwd rood- of zwartgevlekt. Kees: ‘Wij hebben een deel van het vee overgenomen van de familie Zents. Dat is een mooie erfenis. De koeien die hier lopen zijn van het ras Fleckvieh en Brown Swiss. Ze geven iets minder melk maar het zijn sterkere rassen, die ook goed vlees geven. Het zijn dus koeien met een dubbel doel: melk en vlees. Maar wij verdienen vooral met de melk, dat is ons hoofdinkomen. Hier op ’t Medler kunnen we zakelijk en ideologisch boeren combineren, dus beter kan het niet!’

info@boerderijdeomrand.nl