Ben jij ook Klimaat Klaor? Doe mee!

Gepubliceerd op 26 april 2019

Net als vorig jaar roept Klimaat Klaor bewoners, organisaties en ondernemers op om klimaatvriendelijke projecten in te dienen. Voor goede plannen is er een financiële bijdrage mogelijk tussen 100 en 1000 euro! Heb je een tuin? Ben je ondernemer? Heb je een agrarisch bedrijf? Zit je op school? Of zet jouw vereniging zich in voor natuur en landschap? Belangrijk is dat jouw idee een bijdrage levert aan een klimaatvriendelijker Lichtenvoorde, Lievelde of Vragender.

Klimaat Klaor plannen in het buitengebied, maar ook projecten in de bebouwde kom en op de bedrijventerreinen De Kamp en Lindebrook. Denk aan het afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd) van je regenpijp, de aanleg van een wadi om water op te vangen, water vasthouden op je perceel, het vervangen van bestrating door groen, of de aanleg van landschapselementen. Ook grotere projecten zijn welkom. Je aanvraag kan gaan over het opstellen van een ontwerp of de concrete uitvoering daarvan. Snelle uitvoering en samenwerking met buren of collega’s is daarbij een pluspunt.

Voorwaarden en vervolg

Op de website staan de voorwaarden waaraan initiatieven moeten voldoen. Belangrijk is dat je project in 2019 moet worden afgerond. Projecten indienen kan tot uiterlijk vrijdag 31 mei. Een gelegenheidscommissie beoordeelt de voorstellen direct na indienen, dus op volgorde van binnenkomst. Binnen een week na het indienen krijg je vanuit Klimaat Klaor bericht of jouw plan op steun kan rekenen. De steun bestaat uit raad en daad tijdens de voorbereiding en uitvoering van je plan. Denk aan ondersteuning vanuit onze kennis, netwerk, publiciteit en mogelijk financiering.

Meer weten of hulp nodig?

Via de webpagina www.klimaatklaor.nl vindt je het inschrijfformulier en informatie over hoe je jouw initiatief kunt indienen. Ook staan hier veel mooie voorbeelden ter inspiratie. Wil je even sparren over de aanpak of inhoud van jouw projectidee of navragen of jouw idee past binnen Klimaat Klaor? Neem dan contact op met gebiedsmakelaar Richard Trenning. Hij is te bereiken via tel. 06–23 46 56 29 of r.trenning@klimaatklaor.nl.


Wat is Klimaat Klaor?

Logo Klimaat Klaor

Klimaat Klaor is een pilot ingegeven door klimaatverandering. Droogte, wateroverlast, waterkwaliteit en hittestress (problemen die onstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad) spelen rond Lichtenvoorde, Vragender en Lievelde steeds meer een rol. Bewoners, ondernemers en organisaties zetten zich in voor een veerkrachtig gebied dat tegen een stootje kan. Klimaat is daarbij het verbindende thema. Samen versnellen we mooie plannen uit het gebied, die raken aan groen, bodem, water en klimaat. Dit voor een aantrekkelijk gebied om te wonen, ondernemen en recreëren.