José van ’t Hull: 'Verbinden …dat werkt!'

Gepubliceerd op 14 september 2018

José van ’t Hull werkt sinds voorjaar 2012 als adviseur watersystemen voor het Waterschap Rijn en IJssel. In die functie behartigt zij de belangen van het waterschap wat betreft de opgaves en verbindt die aan wat er in het gebied leeft. In de landgoederenzone De Graafschap betekent dat veel samenwerking met de landgoedeigenaren. José gaat met hen in gesprek en inventariseert de wensen en behoeften.

Meer netwerken, meer samenwerken

José: ‘Ik startte zes jaar geleden in dit stroomgebied en ik merk dat de visie van het waterschap is veranderd. Onze aanpak is steeds meer naar buiten gericht en we zetten in op verbinden, zodat onze opgaves gecombineerd kunnen worden met wensen van andere partijen in het gebied. We leren elkaar zo beter kennen. Je moet mij zien als de linking pin tussen buiten en binnen. Iedereen kan mij vragen stellen en ideeën voorleggen en dan verbind ik dat door met de juiste contactpersonen binnen het waterschap. Dat vind ik een heel leuk aspect van mijn baan: verbinden! We gaan samen met alle partijen aan tafel en ieders belang telt, hoe groot of klein dat ook is.‘

Leren door te DOEN

Samenwerken betekent openstaan voor elkaars inbreng. ‘De landgoedeigenaren hebben enorm veel waardevolle kennis van het gebied. Zij wonen hier vaak al generaties lang en weten hoe het landschap zich ontwikkeld heeft. We kunnen veel van elkaar leren en elkaars kennis gebruiken. Het is ook een kwestie van vertrouwen. En het blijft niet bij alleen overleggen en plannen maken, het is ook belangrijk om te doen, want het meeste leer je in praktijk. Zo hebben we op landgoed ’t Medler een proef gedaan met het verhogen van het waterpeil om proefondervindelijk ervaring op te doen in plaats van alleen de theoretische benadering met modellen. Je werkt dan echt samen – als landgoed en waterschap - aan een concreet doel. De opgedane informatie is erg nuttig en wordt nu meegenomen in de plannen.’

Onmisbare kennis van de buitendienst

José vertelt dat de samenwerking met de onderhoudscollega’s in het veld ook van groot belang is. ‘Zij zijn mijn oren en ogen, zonder hen kan ik niet. Hun expertise verrijkt mij enorm. Hun inbreng steunt en helpt me tijdens overleggen, omdat ik dan met relevante informatie kan bijdragen. Dat komt ook de samenwerking met partijen als de landgoederen weer ten goede. We zullen in de toekomst alleen nog maar meer gebruik maken van de kennis en ervaring van de mensen die in het gebied werken, wonen en leven. Samen kunnen we mooie doelen bereiken!’


Landgoederenkrant - Jose van 't Hull

José van ’t Hull, adviseur watersystemen