Klimaat en agrarisch ondernemen in Aalten

Gepubliceerd op 5 oktober 2017

Donderdag 12 oktober aanstaande organiseren Suzanne Ruesink, LTO (land en tuinbouw organisatie) en Waterschap Rijn en IJssel - een avondbijeenkomst voor  agrarische ondernemers  rond Aalten.  Het thema is de klimaatverandering.

Wie herinnert zich niet de wateroverlast van juni 2016 bij de Countryfair in Aalten? Alle betrokkenen staat het vast nog helder voor de geest: Suzanne Ruesink (organisator van de Country Fair), lokale bewoners, agrarische ondernemers en ook de medewerkers van het waterschap. Daarom nemen we die gebeurtenis graag als startpunt van deze bijeenkomst. Wat gebeurde er precies, wat zijn de gevolgen en hoe gaan we er in de toekomst samen mee om?

Interactieve avond

Het wordt een interactieve avond (o.l.v. Linda Commandeur) waarbij we vooral tot gesprekken willen komen over wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden en begrip van elkaars situatie. In groepsgesprekken zullen we thema’s bespreken die leven in het gebied zoals DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer), klimaat, maaibeleid, onderhoud, bereikbaarheid en communicatie. Als ‘bijvangst’ kunnen we misschien ideeën en initiatieven verbinden en in gang zetten.

De bijeenkomst heeft als doel om samen in gesprek te komen over wat er leeft en speelt in het gebied. Wat zijn de wensen, behoeftes en verwachtingen over en weer? En hoe werken we – als betrokken partijen  – richting de toekomst zo goed mogelijk samen?  Hoe meer bewoners meedenken en meepraten over hun eigen gebied, hoe beter het is. Uw aanwezigheid wordt daarom bijzonder op prijs gesteld.

Programma:

19.30 - 20.00 uur: Inloop

20.00 - 20.30 uur:

- Introductie Peter Schrijver (heemraad waterschap)

- Korte presentaties door Suzanne Ruesink en  Jan Polman (beleidsadviseur watersysteem)

20.30 – 22.00 uur: Groepsgesprekken over thema’s en evaluatie van de gesprekken

22.00 – 23.00 uur: Afsluitende borrel / informele gesprekken

Locatie en aanmelding

De bijeenkomst wordt gehouden op Boerderij Het Westendorp van Suzanne Ruesink, Westendorpweg 1, 7122 JT te Aalten. De inloop is vanaf 19.30 en de bijeenkomst duurt van 20.00 tot 23.00 uur.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via: l.heebing@wrij.nl.