Oproep Louisa Remesal

Gepubliceerd op 3 april 2015

Louisa Remesal van Waterschap Rijn en IJssel nodigt bewoners en partijen uit om mee te denken en mee te doen aan projecten en processen binnen het gebied Baakse Beek Veengoot. Geinteresseerd? Neem dan contact op met Louisa Remesal: l.remesal@wrij.nl