Pascal Thijssen: verbindende schakel tussen eigenaren en gebiedspartijen

Gepubliceerd op 20 februari 2020

Het kan zijn dat u hem al heeft ontmoet en anders zal dat vast nog gaan gebeuren. Pascal Thijssen is operationeel omgevingsmanager voor het project Landgoederenzone Baakse Beek.

Pascal

"Mijn rol moet je zien als een verbinder tussen de eigenaren en de partijen die verantwoordelijk zijn om te komen tot een robuust ingericht watersysteem", zegt Pascal. "Door te luisteren naar agrariërs en grondeigenaren in het gebied breng ik kansen en mogelijkheden in kaart, zodat we samen doelen kunnen bereiken. De wensen, suggesties en ideeën van eigenaren probeer ik zo vroeg mogelijk bij het projectteam en specialisten voor te leggen, zodat ze kunnen worden meegenomen in concrete inrichtingsplannen. Zie het als het activeren, onderhouden en sturen van relaties met betrokkenen in het gebied. Zo streven we gezamenlijk naar een robuust ingericht watersysteem met ruimte voor landbouw, waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) en natuur."

Contact

Heeft u vragen over maatregelen in de landgoederenzone tussen Ruurlo en Vorden, neem dan contact op met Pascal Thijssen. Hij is telefonisch bereikbaar op 06-10942155 of per mail: p.thijssen@wrij.nl.