‘Rol waterschap in samenwerking steeds groter en daar zijn we blij mee!’

Gepubliceerd op 8 december 2022

Sinds maart 2022 is Frank Kroezen teamleider bij Staatbosbeheer en valt onder meer het gebied Baakse Beek Veengoot onder zijn hoede. Hij is geboren en getogen in zijn huidige werkgebied en mede daarom teruggekeerd. ‘Dit is mijn thuis, dat zit dieper dan je denkt. Ik werk graag in de natuur en met mensen, dus ik voel me helemaal op mijn plek.’ De groeiende en brede samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel ziet hij als een mooie kans om meerdere doelen tegelijk te realiseren. Project De Meene is er een prima voorbeeld van.

In het hele werkgebied werken Staatsbosbeheer en waterschap actief samen, vertelt Frank, waarbij de aanpak van de droogte een gemeenschappelijk stuwende factor is. ‘In het stroomgebied van de Baakse Beek Veengoot werken we samen op landgoed De Meene; en rond de Koolmansdijk bij Lievelde doen we mee met het waterschapsproject ‘Elke druppel de grond in’. Dat willen we samen met de omgeving oppakken. Van projecten tot inspiratiebijeenkomsten, het waterschap neemt een grotere rol en dat werkt heel goed. Ook de aanpak is veranderd: Alleen afvoer waar het gewenst en nodig is en meer afstemming, ook met projecten. Natuurlijk hebben we ook elk onze eigen insteek, zoals bij onderhoud. Wij laten een boom graag liggen voor de natuur terwijl het waterschap vraagt: ruim die boom maar op, want dat is veiliger voor het watersysteem. Maar we weten elkaar inmiddels op de goede manier te vinden.’

Foto bij intvw Frank - vrijwilligers Staatsbosbeheer
Vrijwilligers van Staatsbosbeheer

De Meene: zorg voor een uniek stukje cultuurhistorie

Op landgoed De Meene – onderdeel van Boswachterij Ruurlo en in eigendom van Staatsbosbeheer – willen Staatsbosbeheer en Waterschap Rijn en IJssel de verdroging tegengaan. De maatregelen bestaan daar uit het verondiepen van de Baakse Beek, het verhogen van het waterpeil, demping van een zijwatergang en bossloot, dammetjes om water vast te houden in rabatbossen en verbreding van de spoorsloot. Stuw Vischbrug wordt opgeheven. Frank: ‘Naast de droogte-aanpak lagen er ook kansen voor landschapsherstel en het vasthouden van water. Het is een relatief klein project, waarvan het waterschap de trekker is, maar wat ons betreft best ingrijpend. Omdat de cultuurhistorie er uniek is, gingen we heel voorzichtig en zorgvuldig te werk. Het is geen doorsnee bos maar een Rijksmonument, met slingerende paadjes en fraaie begroeiing. We waren bezorgd dat het karakter van de Baakse Beek hier door de ingrepen verloren zou gaan, vandaar onze voet op de rem. We hadden een andere visie op maatregelen en de effectiviteit daarvan en onze inzichten op het gebied van ecologie en hydrologie verschilden met die van het waterschap. Uiteindelijk zijn we er samen uitgekomen en start de uitvoering, als alles meezit, in de zomer van 2023.’

Werkzaamheden zichtbaar in het gebied

Frank: ‘Wat betreft het ontwerp zetten we nu de puntjes op i, de vergunningsprocedures gaan straks lopen en de zanddepots worden al aangelegd. De projectactiviteiten zullen zichtbaar zijn: er is groot materieel in de weer dat zand in de vaarweg brengt, rijplaten worden neergelegd enzovoort. We hopen dat we door de maatregelen zullen zorgen voor een hogere grondwaterstand, wat goed is voor natuur en daarbij passende landbouw. Daarnaast zal de Baakse Beek, doordat die minder diep in het landschap ligt, minder grondwater en kwel (uittredend grondwater) afvoeren. De ingrepen zullen weinig hinder opleveren omdat er weinig bewoning is. We vertellen in het gebied wat we doen en waarom. Het gaat om de klimaatverandering en aanpak van de droogte: daar doen we het voor en daar werken we graag aan mee! Daarnaast krijgen we met deze aanpak een beter beeld van de historie van De Meene en kunnen we het oorspronkelijke karakter ervan weer blootleggen. Op termijn willen we dat graag herstellen, dat gaat dan om extra maatregelen die later aan bod zullen komen.’

Succesvolle Bos & Houtdag in september: alle partijen zichtbaar

Staatsbosbeheer wil de omgeving betrekken bij wat er speelt. Op de Bos & Houtdag, die afgelopen 17 september plaatsvond, konden belangstellenden alles te weten komen over Staatsbosbeheer en zijn activiteiten. Frank: ‘Zo kunnen we, mijn collega’s en ik, laten zien wat bosbeheer inhoudt en waarom en hoe we dat doen. Een ideale gelegenheid om ons werk zichtbaar te maken en ook als gezinsuitje leuk.’ De samenwerkende partijen waren er ook bij. ‘Louisa Remesal, omgevingsmanager van het waterschap, was de hele dag aan het vertellen. Er was veel aandacht voor haar uitleg over waterschapsprojecten in het gebied en met name voor de maatregelen op landgoed De Meene. Al met al was er een mooie mix van professionals aanwezig en niet te vergeten onze vrijwilligers!’

Foto bij intvw Frank - Louisa Remesal bij Bos & Houtdag op De Meene
Het waterschap aanwezig bij de Bos & Houtdag in september.