Ruilen voor een economisch en aantrekkelijk Bronckhorst


De gemeente Bronckhorst ontving van de provincie Gelderland een subsidie voor de verbetering van de landbouwkundige verkaveling binnen de gemeentegrenzen. De aftrap van het project was 28 maart 2019 en in het najaar ligt, volgens de planning, het eerste concept-ruilplan op tafel.

Een vertrouwenscommissie en projectleider Gerko Hopster van Pratensis zijn verantwoordelijk voor de uitvoer van het project. Inmiddels zijn de keukentafelgesprekken gaande, waarbij de ruilwensen en - mogelijkheden worden geïnventariseerd. Doel van de vrijwillige kavelruil is een landbouwstructuurverbetering en een versterking van het bestaande landschap: twee vliegen in 1 klap.

Kavelruil foto

Zichtbare kavelruil

Tijdens de startbijeenkomst op 28 maart, bij Melkveeproefbedrijf De Marke in Hengelo, waren de verschillende betrokken belangenorganisaties bij elkaar om officieel het startsein te geven. LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord, gemeente en provincie, Stichting Kavelruil De Graafschap en Pratensis. Het logo van het kavelruilproject Bronckhorst werd officieel onthuld, samen met een projectbord. Dit bord met daarop de tekst 'Deze kavel is geruild voor een economisch en mooi Bronckhorst' zal op ieder perceel verschijnen dat geruild is. Zo is zichtbaar waar binnen de gemeente welke gronden geruild zijn in het kader van het project.

Startgebied

De vertrouwenscommissie, die zich bezighoudt met de inventarisatie van ruilvoorstellen en uitwerking van ruilplannen, start in het gebied waar al concrete ruilmogelijkheden liggen in relatie met de 60 hectare door de provincie aangekochte ruilpercelen. Daarnaast heeft de gemeente 9 hectare beschikbaar. Het startgebied ligt in het noordoosten van de gemeente, ten noorden van Hengelo en ten oosten van Baak. Grondeigenaren met percelen binnen dat startgebied en die zich al hebben aangemeld bij de Stichting Kavelruil De Graafschap, worden benaderd voor een keukentafelgesprek. Overige grondeigenaren kunnen zich aanmelden via een mail naar: kavelruilbronckhorst@pratensis.nl.

Voordelen van het kavelruilproject

De kavelruil is interessant voor agrarische ondernemers die willen uitbreiden, afbouwen of een betere bereikbaarheid van eigen percelen met minder transporttijd- en -kosten willen realiseren. De gemeente streeft ernaar via kavelruil het bestaande landschap te versterken door grond vrij te ruilen voor o.a. aanleg van houtwallen en -singels, bomenrijen en hakhoutbosjes. Ook aanleg en onderhoud van nieuwe elementen maken hier onderdeel van uit. De kavelruil kan zo voor allerlei partijen een voordelige ontwikkeling opleveren. Voor vragen, opmerkingen of meer informatie: gerko.hopster@pratensis.nl / 06-42406666.