Samenwerking landgoed Ampsen en Waterschap

Gepubliceerd op 14 september 2018

In het stroomgebied van de Baakse Beek tussen Vellervoort en Vorden valt veel te genieten van cultuurhistorie en natuurschoon. Het gebied is tegelijkertijd gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering. De Landgoederenzone heeft een klimaatrobuust watersysteem nodig waarin ruimte is voor cultuur, natuur, landbouw en recreatie.

Samen met Landgoed Ampsen en vele andere partners heeft het waterschap begin dit jaar mooie resultaten gehaald in een gebied waar een vergelijkbare problematiek speelde. In het volgende filmpje vertellen de betrokken over hoe zij de samenwerking hebben ervaren.