Update watersysteem Lichtenvoorde

Gepubliceerd op 30 maart 2018

Vorig jaar is de aanleg van drie wateropvanggebieden en twee omleidingen van start gegaan. Deze ingrepen zijn nodig om overlast te verminderen bij extreme regenval. Hoe staat het met de werkzaamheden? Een update.

Bij de retentie (het vasthouden van water) aan de Nieuwendijk is het grondwerk klaar. De wandelpaden en uitkijkpunten zijn aangelegd. De bomen en het bosplantsoen rondom het gebied zijn geplaatst. Ook wordt er een trap geplaatst naar de oprit van de Vlinderbrug.

Uitloop eikendijk
De aanleg van een stortebed bij de uitloop van de retentie bij de Eikendijk

Rententie Eikendijk

De watergangen voor de noordelijke bypass tussen de Heringsaweg en de Vosdijk zijn gegraven. Binnenkort wordt in de vissersdijk een duiker vervangen en wordt het werk rond de stuwen afgerond. Op het terrein van de Feestfabriek (voormalig Wijndomein) zijn tijdens de Boomfeestdag bomen geplant. Daar komen deze maand langs de Eikendijk nog 25 bomen bij.

Werkzaamheden weijenborgerdijk
De werkzaamheden bij de Eikendijk

Voor de retentie bij Weijenborgerdijk wordt nog volop gegraven. Een deel van het vrijgekomen zand wordt tijdelijk opgeslagen nabij de N313 en daarna afgevoerd. Voor de zuidelijke bypass wordt een nieuwe watergang gegraven.

Publieksdag op 16 juni

De werkzaamheden voor de wateropvanggebieden en bypasses zijn naar verwachting in juni afgerond. Om dit te vieren is er op zaterdag 16 juni een publieksdag. Het gebied de Besselinkschans wordt in het zonnetje gezet en er is volop aandacht voor Klimaat Klaor (www.klimaaklaor.nl), waarin inwoners en bedrijven gezamenlijk optrekken voor een mooi Lichtenvoorde dat tegen klimaatverandering is opgewassen.