Vijver Ruurlo op de schop

Gepubliceerd op 8 december 2022

In het najaar van 2020 is de gemeente Berkelland, in samenwerking met het waterschap, begonnen met het ontwerpproces voor de herinrichting van de vijver aan de Vijverweg in Ruurlo. Deze vijver ligt aan de rand van het Baakse beek stroomgebied. De kwaliteit van het vijverwater was slecht, de vijver bevatte veel bagger, de beschoeiing verkeerde in slechte staat en het omliggende park was qua inrichting verouderd. De gemeente Berkelland en Waterschap Rijn en IJssel hebben daarom de krachten gebundeld om de vijver en het park op de schop te nemen.

Christien van der Zwart, adviseur van het waterschap, licht toe: ‘In september 2020 zijn we gestart met het ontwerpproces. Wijkbewoners hebben hierbij in meerdere stappen hun input kunnen leveren. Bij het ontwerpen van een nieuwe inrichting is niet alleen gekeken naar het verbeteren van de waterkwaliteit. Er is ook rekening gehouden met ruimtelijke kwaliteit, natuurbeleving, biodiversiteit en recreatief gebruik door bewoners. Zo versterken zowel het (voorbereidende) proces als de nieuwe inrichting van het park de sociale cohesie in de wijk. De ontwerpfase is inmiddels afgerond. Eind september is de eerste schop de grond in gegaan. De verwachting is dat eind van dit jaar de nieuwe inrichting wordt opgeleverd.

Foto bij herinr vijver Ruurlo 1

Concrete werkzaamheden

De uitvoer van het plan levert in het oog springende werkzaamheden en resultaten op. Christien: ‘Het betekent onder andere dat de vijver wordt gebaggerd en iets uitgediept: daarmee wordt de voedselrijke bodem verwijderd. Bovendien is de verwachting dat met de nieuwe diepte de vijver in de zomer niet meer zo snel droog komt te staan. Een deel van de oever krijgt een flauw talud en wordt natuurvriendelijk ingericht. Ook de steiger is aan vervanging toe. In het park zelf worden doorkijkjes gecreëerd en de paden worden opgeknapt en aangepast.’

Foto bij herinr vijver Ruurlo 2