‘We willen het water weer zien!’

Gepubliceerd op 14 september 2018

Al twaalf generaties lang wordt ’t Medler bewoond door de familie van Dorth. In zijn rol als rentmeester overlegt Eelco namens de familie met andere partijen. Als directeur neemt hij de familie mee in de koers richting toekomst. In het gebiedsproces binnen de landgoederenzone De Graafschap is ’t Medler momenteel een actieve voorloper. ‘We willen echt iets doen.’

Generaties lang heeft het landgoed min of meer geïsoleerd van de omgeving bestaan, daarom is het in zo authentieke staat bewaard gebleven. Eelco: ‘Maar we moeten ook mee in de toekomst en we hebben elkaar allemaal nodig: gemeente, provincie, waterschappen, andere landgoederen en bewoners en ondernemers in het gebied. We hebben daarom bij de gemeente Bronckhorst aangegeven dat we meer met het landgoed willen doen. Dat resulteerde in een aanbod van de gemeente Bronckhorst om een schetsschuit te organiseren: een overleg waarbij met allerlei partijen vanuit verschillende disciplines is nagedacht over wat het landgoed nodig heeft. Oktober 2016 leidde dat tot “de verklaring van ’t Medler”, ondertekend door het landgoed en de gemeente, om op zes punten aan de slag te gaan: herstel van de loop van de Baakse Beek, realisatie van nieuwe natuur, het verplaatsen van de theekoepel aan de Ruurloseweg, het stoken op streekhout, wooncontingenten realiseren en de oprichting van een landgoedwerkgroep. We zijn nu anderhalf jaar onderweg.’

Landgoederenkrant - Eelco Schurer2

Open communicatie

Eelco: ‘Wij zijn voorstander van open communicatie over wat je wilt en doet. Ik ben momenteel voorzitter van het Bronckhorster Kroonjuwelenberaad, een platform voor alle landgoed- en buitenplaatseigenaren in de gemeente. We overleggen daar over thema’s die ons bezighouden en we werken samen. We staan bijvoorbeeld kritisch tegenover het effect van de waterwinning op al die duizenden hectares die we beheren. Is dat misschien mede de oorzaak van verdroging in het gebied? Dat staat voor ons onder meer op de agenda, zodat we weten hoe en wat. Er is overigens al veel onderzoek en overleg geweest in dit gebied. We willen nu graag verder en aan de slag, de Baakse Beek weer laten meanderen, aan de slag met natuur en het water in de grachten zien! Kortom: het is tijd om tot uitvoering te komen.´

Afhankelijk van 300 hectare grond

Niet iedereen weet hoe complex een landgoed in elkaar steekt , alle onderdelen moeten integraal worden benaderd en niet functiegewijs. Eelco: ‘Het grondgebruik is de kurk waarop het landgoed drijft. Alles moet goed op elkaar worden afgestemd: de landbouw, natuur en bosbouw, ieder onderdeel draagt bij aan het resultaat. Accountmanager Bernard Pasman van de gemeente Bronckhorst begrijpt hoe die balans werkt, dat is geweldig. Louis Lansink van het waterschap overziet dat complete plaatje ook, met name vanuit de historie en de bodemopbouw, daarom werken we erg graag met deze mensen samen. Ze hebben echt verstand van zaken en weten wat het vraagt om een landgoed te beheren, ook richting de toekomst.‘


wij willen water weer zien

Eelco Schurer, Rentmeester 't Medler