Webinar 'Samen droogte aanpakken in Oost-Nederland'

Gepubliceerd op 4 juli 2021

Perceel te nat of juist te droog? Wat kan? Wat werkt? Wie helpt? Gebiedsmakelaars Daniël en Henk schuiven normaal aan de keukentafel om hun kennis en ervaringen rond waterbeschikbaarheid en de mogelijkheden te delen. Nu deden ze dat eenmalig tijdens het webinar waarbij ze zoveel mogelijk ingingen op vragen die er binnen kwamen. Naast Daniël en Henk kwamen ook praktijkervaringen van boeren aan bod, zoals over wateropslag, druppelirrigatie of het plaatsen van een boerenstuw. Welke maatregel hebben zij genomen en waarom? Hoe pakt het uit?

Elke druppel de grond in!

“We merken dat de duikerafsluiters, waar we drie jaar geleden mee begonnen zijn, een beweging in gang hebben gezet”, zegt gebiedsmakelaar Daniël Nieuwenhuis. “Deze samenwerking willen we verdiepen. We investeren in het plaatsen van stuwen en zoeken ook naar nieuwe manieren om samen water vast te houden, zo zijn er pilots met druppelirrigatie en vloeiweiden waarvan we willen leren. We investeren vooral in het persoonlijk contact met agrariërs. Zij zijn de ervaringsdeskundigen als het gaat om het grondgebruik. Door die ervaring te combineren met onze inzichten over het landschap en de bodemopbouw komen we samen tot goede locaties om water vast te houden. Dat kost tijd en soms is het pionieren, maar het levert een gedragen aanpak op waar alle partijen van profiteren.’’

Naamloos

Meetbaar positief effect

De eerste resultaten van de stuwen op perceelniveau zijn al zichtbaar. “Boeren merken dat het grondwater op perceelniveau stijgt”, vervolgt Daniël. “Op het niveau van het watersysteem hebben droogtestuwen een duidelijk positief effect. Praktijkervaring wijst uit dat deze haarvaten van het watersysteem weerbaarder zijn geworden en een stukje van de oorspronkelijke sponswerking hebben teruggekregen. Dit is vooral te merken aan het snellere herstel na droge perioden.”

A89CA2B6-0697-4240-B940-10FEDA3C26A5