Werkzaamheden Batsdijk - Kunnerij van start!

Gepubliceerd op 19 mei 2017

De nieuwe inrichting van de Baakse Beek krijgt steeds meer vorm. Samen met landeigenaren, inwoners en agrariërs worden meerdere doelen op een slimme manier gecombineerd. Het resultaat is meer en meer toegankelijke natuur, betere condities voor de landbouw en het tegengaan van wateroverlast. Initiatiefnemers zijn Waterschap Rijn en IJssel en de provincie Gelderland in samenwerking met de gemeenten Berkelland en Oost Gelre.

20170519 batsdijk

De aanleg van natuurvriendelijke oevers in Zieuwent.

In totaal komt er 41 hectare nieuwe natuur, onderverdeeld in 32 hectare ‘droge’ en 9 hectare ‘natte’ natuur als onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Over een lengte van 3,3 kilometer wordt een natuurvriendelijke over aangelegd. Hiervoor wordt een onderhoudspad afgegraven en beekbegeleidende beplanting aangebracht. De belevingswaarde en toegankelijkheid van natuur en water wordt versterkt door de aanleg van een struinpad voor wandelaars en een parkeervoorziening.

Andere maatregelen betreffen de verbreding van de bodembreedte en aanpassing en herstel van de taluds. De stuw Mauribaan wordt opgeheven, een geautomatiseerde stuw nabij de Scheiddijk en een overlaat bij uitstroom Kleine Veengoot worden aangelegd. Ook wordt een eenzijdig breedspoor onderhoudspad aangelegd ter vervanging van een tweezijdig smal onderhoudspad.