Hackfort - Suideras

Gepubliceerd op 8 januari 2015

De Baakse Beek wordt ingericht als ecologische verbindingszone, waarbij de stuwen vispasseerbaar worden gemaakt. We betrekken daarbij ook de verbetering van de landbouwstructuur, mogelijkheden voor (agrarisch) beheer en de beleving van het gebied. Op de landgoederen worden maatregelen getroffen om de verdroging van de natuur tegen te gaan en om meer water vast te houden. Water en natuur krijgen zo meer ruimte en nieuwe kansen.

Naar de projectensite van het project Hackfort Suideras