Landgoed 't Zelle / Walgemoed

Gepubliceerd op 8 januari 2015

De landgoedeigenaren van Landgoed 't Zelle realiseerden een groot natuurontwikkelingsproject en herstelden cultuurhistorische elementen. Er zijn infiltratievoorzieningen en antiverdrogingsmaatregelen uitgevoerd. Ook is er ruimte gecreëerd om water tijdelijk te parkeren in tijden met veel neerslag. Hierdoor is de piekafvoer vanuit de Lindese Laak verminderd.

Dit project is afgerond in 2010.

landgoed t Zelle (Hans Hendriksen)