Werkwijze


Over het gebiedsproces

Het weer verandert en het landschap verandert mee. Het gebied rond de Baakse Beek is heel divers en er gebeurt veel. De landbouw wil zich ontwikkelen, er ligt een maatschappelijke wens om de natuur te versterken, de Landgoederenzone in de gemeente Bronckhorst heeft veel cultuurhistorische waarde en een stad als Lichtenvoorde heeft een lange historie van wateroverlast.

Het opvangen van de effecten van klimaatverandering is een grote opgave en vraagt om maatwerk en creativiteit. Inwoners, agrariërs, belangenorganisaties en overheden slaan in het gebiedsproces Baakse Beek en Veengoot de handen ineen om het gebied mooi te houden om in te wonen, werken en recreëren. Goede ideeën die hier aan bijdragen zijn altijd welkom, dus doe mee!

Samen voor een stroomgebied op orde

Lees het ontwikkelperspectief hieronder of download (pdf, 17 MB) het.

Ontwikkelvisie Landgoederenzone Baakse Beek Bronckhorst

Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Bronckhorst en provincie Gelderland kijken samen met de landgoedeigenaren hoe zij in de Landgoederenzone Baakse Beek Bronckhorst in kunnen spelen op klimaatverandering. Om het gebied voor de langere termijn duurzaam en rendabel te houden is een gezamenlijke aanpak nodig. Een aanpak met aandacht voor erfgoed, natuur, landbouw en toerisme. U kunt de ontwikkelvisie hier downloaden (pdf, 9.3 MB).

ontwikkelvisie

Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit Landgoederenzone

Individuele landgoederen en deelgebieden binnen de Landgoederenzone krijgen een toekomstbestendig ontwerp van het watersysteem en landgebruik. Vanwege deze ‘postzegel-benadering’ ontstaat het risico op verlies van de samenhang. Daarom heeft het waterschap een Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit op laten stellen. Deze handreiking heeft als doel te inspireren en te sturen op een goede vormgeving en inpassing van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven. Zij borgt dat de afzonderlijke ontwerpen per landgoed/deelgebied van de landgoederenzone een samenhangend geheel blijven vormen in het landschap en dat het systeem in zijn geheel optimaal gaat functioneren.

De Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit is beschikbaar in een samenvatting (pdf, 4 MB), u kunt ook het volledige document (pdf, 17 MB) (pdf, 17 MB) downloaden.handreiking

Impressie minisymposium 2 oktober 2014

Minisymposium DSCF3555
Minisymposium DSCF3600
Minisymposium IMG_6346