Kern Vorden

Gepubliceerd op 30 januari 2015

De gemeente Bronckhorst is bezig met de realisatie van het centrumplan Vorden en heeft het waterschap gevraagd na te denken of een combinatie mogelijk is met de inrichting van de Baakse Beek. Daarnaast hebben ook de provincie, Natuurmonumenten en Gelders Landschap plannen in dat gebied.  Partijen stellen samen met de buurt en omgeving een plan op waarin aandacht is voor o.a. het vispasseerbaar maken van de stuw, inrichting van de beek, mogelijkheden voor waterbeleving en het afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd) van hemelwater (regen en sneeuw) van het rioolstelsel.

Naar de projectsite