Landgoed 't Medler

Gepubliceerd op 7 mei 2021

IVH-7471-20200421

Landgoed ‘t Medler is een historische buitenplaats van 300 hectare omvang met tuin, bos, natuur en landbouwgrond, gelegen aan de hoofdloop van de Baakse Beek tussen Ruurlo en Vorden. Het landgoed heeft hoge cultuurhistorische en ecologische waarden. De landschappelijke inpassing van het water wordt sterk verbeterd, de landbouwgronden worden geëxtensiveerd. Sommige landbouwpercelen worden omgevormd naar natuur en de natuurlijke verbinding tussen beek en gracht wordt hersteld.

Op deze website houden we u regelmatig op de hoogte over het gebiedsproces zoals het door de verschillende deelnemers wordt ervaren. Voor meer projectinformatie over 't Medler kunt u terecht op de website van het waterschap.