Landgoederenzone: Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit

Gepubliceerd op 5 mei 2020

De Landgoederenzone in De Graafschap is een prachtig gebied waar cultuurhistorie, natuur- en agrarische belangen samenkomen. Tegelijk voldoet de Baakse Beek, die voor een gedeelte door de Landgoederenzone loopt, niet aan de eisen die aan waterkwaliteit en kwantiteit. Om dit gebied voor de langere termijn duurzaam en rendabel te houden is een gezamenlijke aanpak nodig.

handreiking

Omdat het gebied te groot is om in één keer op de schop te nemen, krijgen individuele landgoederen en deelgebieden een toekomstbestendig ontwerp van het watersysteem en landgebruik. Vanwege deze ‘postzegel-benadering’ ontstaat het risico op verlies van de samenhang. Daarom heeft het waterschap een Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit op laten stellen. Deze handreiking heeft als doel te inspireren en te sturen op een goede vormgeving en inpassing van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven. Zij borgt dat de afzonderlijke ontwerpen per landgoed/deelgebied van de landgoederenzone een samenhangend geheel blijven vormen in het landschap en dat het systeem in zijn geheel optimaal gaat functioneren.

De Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit is beschikbaar in een publieksvriendelijke versie (pdf, 4 MB), u kunt ook het volledige document (pdf, 17 MB) downloaden.