Aanpak wateroverlast Lichtenvoorde

Gepubliceerd op 30 januari 2015

Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Oost Gelre pakken de wateroverlast in Lichtenvoorde aan. De gemeente verbeterde het rioleringsstelsel. Om ook toekomstige effecten van de klimaatverandering het hoofd te bieden leggen we waterbergingsgebieden aan en zoekt het waterschap naar mogelijkheden om twee bypasses aan te leggen die het water in de toekomst om Lichtenvoorde heen leiden.

Naar de projectsite