Zanddijk

Gepubliceerd op 2 februari 2015

Langs de Veengoot ter hoogte van de Zanddijk in Marienvelde is meer ruimte gekomen voor waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) en natuur. De loop van de beek is verlegd en heeft een natuurlijker karakter gekregen.

Het project is afgerond in 2011.